Slaap, gezondheid en veiligheid

Slaap, gezondheid en veiligheid van baby’s. Dit zijn onderwerpen waar elke ouder zich goed in zal moeten verdiepen – nog voordat de baby ter wereld komt. 

Onderzoeken naar slaap, gezondheid en veiligheid

Veel gezondheidsaspecten die gerelateerd zijn aan de slaap van een baby zijn uitvoerig onderzocht, maar er zijn nog altijd veel zaken die we niet of nauwelijks begrijpen. Zo zijn er bijvoorbeeld honderden studies uitgevoerd die zich richtten op het verband tussen de slaapomgeving en onverklaarbare sterfgevallen, maar er zijn nog steeds veel onduidelijkheden betreffende de gevolgen van de verschillende vormen van slaaptraining die momenteel worden geadviseerd en toegepast. 

Er wordt veel aandacht besteedt aan wiegendood, ongelukken en sterfgevallen als gevolg van door geweld toegebrachte verwondingen. Slapeloosheid, ontroostbaar huilen en koliek zijn eveneens problemen die voor veel frustraties bij de ouders zorgen. Daarbij kunnen ze het risico op postnatale depressie kunnen vergroten, zeker wanneer er sprake is van ouderlijk slaaptekort. Dit kan leiden tot hersentrauma, dodelijke ongelukken die het gevolg zijn van ondoordachte slaapomstandigheden, en het niet alert zijn voor de risico’s die in een vroegtijdige dood kunnen resulteren.

Professionele gezondheidsspecialisten moeten de risico’s van slaap gerelateerde problemen bekijken vanuit het perspectief van zowel de ouder als de baby. Maar er is weinig begeleiding bij het balanceren van de risico’s waar gezinnen met een pasgeboren baby mee geconfronteerd kunnen worden – zeker wanneer de ouders ook andere kinderen hebben waar ze voor moeten zorgen.

Alles over de meest voorkomende problemen

Op de pagina’s in deze categorie belichten we een aantal van de meest voorkomende problemen op het gebied van slaap, gezondheid en veiligheid voor baby’s en ouders. Zo vind je informatie over onder andere het gebruik van fopspenen, baby slaapzakken en draagzakken voor overdag. Ook besteden we aandacht aan wat er gedaan kan worden om het risico op wiegendood bij pasgeboren baby’s tot het absolute minimum te beperken. We hebben er bewust voor gekozen om geen klinische slaapproblemen te behandelen; hiervoor dient altijd een gekwalificeerde professional voor te worden ingeschakeld.