Baby inbakeren

Een baby inbakeren, oftewel het kindje stevig in een doek of deken wikkelen, wordt al eeuwenlang gedaan. Uit sommige studies blijkt dat een baby inbakeren kan helpen of kindjes te kalmeren, te troosten en makkelijker in slaap te krijgen. Onderzoekers hebben gesuggereerd dat inbakeren kan helpen om baby’s op hun rug in slaap te laten vallen en voorkomt dat ze op hun buik kunnen draaien, of dat hun hoofdje bedekt raakt door beddengoed. Uit recent onderzoek kwam echter naar voren dat een baby inbakeren toch niet altijd even veilig is. Wat zijn nu de risico’s? En hoe kun je veilig een baby inbakeren?

Potentiele risico’s van een baby inbakeren

Er bestaan vermoedens dat baby’s die worden ingebakerd dieper slapen. Hoewel dit in de eerste instantie wellicht iets positiefs lijkt, creëert dit wel een hoger risico op wiegendood. Het vermogen om te ontwaken is van cruciaal belang voor een baby om te kunnen omgaan met dingen in hun omgeving die een risico voor hen vormen. Een studie uit 2010 toont aan dat dit vermogen veel sterker vermindert bij baby’s voor wie inbakeren een nieuwe ervaring is – met andere woorden, als ze niet vanaf hun geboorte zijn ingebakerd. Uit een in 2007 gepubliceerd overzichtsartikel bleek dat inbakeren het risico op wiegendood vergrootte als de baby op de buik lag, maar het risico juist kleiner werd bij baby’s die op hun rug sliepen. Een Britse case control studie die in 2009 werd uitgevoerd, zag echter een verhoogd risico op wiegendood voor alle ingebakerde baby’s, inclusief de kindjes die op hun rug sliepen. De resultaten zijn wat dat betreft dus tegenstrijdig. Inbakeren zou daarnaast een verhoogd risico creëren op problemen met de botontwikkeling, luchtweginfecties en oververhitting. 

Een aantal tips voor veilig inbakeren van je baby

Als je je baby wilt inbakeren, dan is het belangrijk dat je dit op de juiste manier doet én je bewust bent van waar en wanneer het veilig is om je baby in te bakeren. Hieronder een aantal handige richtlijnen:

  • Baker je baby stevig, maar niet te strak in.
  • Let erop dat de benen en voeten van de baby vrij kunnen bewegen, en dat ze hun benen vanaf de heup kunnen buigen.
  • Voor baby’s van 3 maanden of ouder dienen de armen vrijgelaten te worden, zodat ze zichzelf kunnen troosten.
  • Zorg dat het hoofdje van de baby ten allen tijden onbedekt blijft en let erop dat de baby het niet te warm krijgt.
  • Verwijder altijd de doek of deken als je je baby in je eigen bed legt. Je baby kan anders snel oververhit raken. Bovendien moet een baby in staat zijn om de armen en benen te gebruiken om in slaap gevallen volwassenen die te dichtbij komen daarop te attenderen, en om beddengoed van hun gezicht te verwijderen. Als een baby ingebakerd is kan dat niet.
  • Leg een baby altijd op de rug te slapen.

Tot slot

Zoals je merkt zijn er zowel voordelen als risico’s verbonden aan inbakeren. Een baby inbakeren of niet is een keuze die je het beste al bij de geboorte kunt maken. Als je besluit om ervoor te gaan, doe het dan vanaf het begin. Het is in elk geval niet raadzaam om ineens te beginnen als een baby 2 of 3 maanden oud is – de leeftijd waarop het risico op wiegendood het hoogst is.